Verksamheten

En läkande miljö

Nollpunkten är ett stödboende som vänder sig till vuxna kvinnor och män med missbruksproblem. Verksamheten drivs i tre separata byggnader, belägna nära havet i ett naturreservat i Vaxholms kommun, tre mil norr om Stockholm. Den
vackra naturen bidrar till en avslappnad och innehållsrik vistelse.
 

En plats att landa på

  • Vi överbryggar det glapp som kan uppstå mellan medicinsk avgiftning och en kommande behandling. Här är huvudfokus på fortsatt tillnyktring och motivation till fortsatt behandling och rehabilitering.
  • Nollpunkten är också ett bra alternativ för personer som avbrutit pågående behandling och som behöver tid för återhämtning inför en ny behandling.
  • Vid behov kan vi erbjuda enklare sysselsättning i kök, vaktmästeri eller trädgård ett par timmar om dagen.
  • Under inskrivningstiden sker ett nära samarbete med placerande socialtjänst och aktuell beroendemottagning.

Enkelt och lättillgängligt för både klient och remittent

  • Det är vanligt att en vistelse på Nollpunkten utgör den planerade fortsatta insatsen som krävs för inläggning på medicinsk avgiftning.
  • Under tiden på Nollpunkten kan vi bistå med fortsatt utredning. Vi har medarbetare som är utbildade inom ASI, Addis och MI. ASI ingår i ordinarie dygnsavgift och genomförs efter uppdrag från socialtjänsten.
  • Vi hämtar klienten i samband med att placeringen inleds och lämnar vid avslutad placering inom hela Mälardalsregionen, utan extra avgift. När vi har möjlighet hämtar och lämnar vi även i övriga delar av landet.
  • Vi tar emot placeringar omgående över dygnets alla timmar.

Läkemedelsassisterad behandling

Vi tar även emot deltagare i LARO-programmet. Medicinhanteringen säkerställs genom samarbete med Sofrosyne som tillhandahåller sjuksköterska som är i verksamheten varje vecka och som följer upp läkemedelshanteringen samt ger råd och stöd i medicinska frågor. Sofrosyne är ett ISO-certifierat vårdföretag med tillstånd från IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg). De tillhandahåller också patientförsäkring och har kvalitetsuppföljning av verksamheten genom en MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska).

Om Nollpunkten

Vi är ett privat stödboende som har ramavtal med flertalet kommuner i Mälardalen. Alla medarbetare delar ett djupt engagemang för våra klienter och en vilja göra vårt yttersta. Vi arbetar med kontaktmannaskap och medlevarskap utifrån förhållningssättet lågaffektivt bemötande. Majoriteten av våra medarbetare har behandlingsassistent- eller behandlingspedagogsutbildning och vidare utbildning i MI och återfallsprevention.

Informationsmaterial

Till Dig som vill ta chansen mot ett liv i nykterhet. Här kan Du läsa mer om vad en vistelse på Nollpunkten kan innebära.
Ladda ner pdf

Till socialtjänsten

Vad Du som handläggare behöver veta inför en ansökan om plats på Nollpunkten.
Ladda ner pdf