Verksamheten

En läkande miljö

Nollpunkten är ett stödboende som vänder sig till vuxna kvinnor och män med missbruksproblem. Verksamheten drivs i tre separata byggnader, belägna nära havet i ett naturreservat i Vaxholms kommun, tre mil norr om Stockholm. Den
vackra naturen bidrar till en avslappnad och innehållsrik vistelse.
 

En plats att landa på

  • Vi överbryggar det glapp som kan uppstå mellan medicinsk avgiftning och en kommande behandling. Här är huvudfokus på fortsatt tillnyktring och motivation till fortsatt behandling och rehabilitering.
  • Nollpunkten är också ett bra alternativ för personer som avbrutit pågående behandling och som behöver tid för återhämtning inför en ny behandling.
  • Vid behov kan vi erbjuda enklare sysselsättning i kök, vaktmästeri eller trädgård ett par timmar om dagen.
  • Under inskrivningstiden sker ett nära samarbete med placerande socialtjänst och aktuell beroendemottagning.
  • Nära samarbete med www.stepone.se öppenvård Stockholm
  • Vi har även traditionella längre stödboendeplaceringar

Enkelt och lättillgängligt för både klient och remittent

  • Det är vanligt att en vistelse på Nollpunkten utgör den planerade fortsatta insatsen som krävs för inläggning på medicinsk avgiftning.
  • Personalen är utbildad inom MI, motiverande samtal samt ÅP, återfallsprevention
  • Vi kan hämta och lämna klienter i mån av tid. Detta debiteras enligt överenskommelse.
  • Vi tar emot placeringar omgående främst mellan 08-17, men vid akuta behov även andra tider.

Läkemedelsassisterad behandling

Vi tar även emot deltagare i LARO-programmet. Medicinhanteringen säkerställs genom samarbete med företaget Sveda och Värk som tillhandahåller sjuksköterska som är i verksamheten varje vecka och som följer upp läkemedelshanteringen samt ger råd och stöd i medicinska frågor. Sveda och Värk är ett ISO-certifierat vårdföretag med tillstånd från IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg). De tillhandahåller också patientförsäkring och har kvalitetsuppföljning av verksamheten genom en MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska).

Om Nollpunkten

Vi är ett privat stödboende som har ramavtal med flertalet kommuner i Mälardalen. Alla medarbetare delar ett djupt engagemang för våra klienter och en vilja göra vårt yttersta. Vi arbetar med kontaktmannaskap och medlevarskap utifrån förhållningssättet lågaffektivt bemötande. Majoriteten av våra medarbetare har behandlingsassistent- eller behandlingspedagogsutbildning och vidare utbildning i MI och återfallsprevention.

Informationsmaterial

Till Dig som vill ta chansen mot ett liv i nykterhet. Här kan Du läsa mer om vad en vistelse på Nollpunkten kan innebära.
Ladda ner pdf

Till socialtjänsten

Vad Du som handläggare behöver veta inför en ansökan om plats på Nollpunkten.
Ladda ner pdf