Stödboende och brygga mellan avgiftning och behandling

Nollpunkten är en plats att landa på för dem som hamnat ”mitt emellan”. Vi fångar upp och motiverar personer i missbruk mot ett liv i nykterhet.

Nollpunkten

  • – Stödboende
  • – För vuxna personer i missbruk
  • – Intagning utan väntetider
  • – Ingen uppsägningstid
  • – Korta utredningsplaceringar
  • – Längre traditionella stödboendeinsatser
  • – Möjligheter till öppenvård via stepone.se på Östermalm i Stockholm