08 - 684 318 00 info@nollpunkten.se
OBS! Vi flyttar till nya lokaler den 7 december. Ny adress blir: Ellboda 1, 185 93 Vaxholm.
Huset Nollpunkten

Brygga mellan avgiftning och behandling

  • Nollpunkten är ett korttidsboende
  • Vår målgrupp är vuxna missbrukare
  • Vi har intagning utan väntetider
  • Vi har ingen uppsägningstid
Läs mer om vår verksamhet