OBS! Vi har problem med vår växel!
Vi hänvisar till vårt mobilnummer. Se under fliken kontakt.

from. 1 jan 2018 ingår vi Primärgruppens växelsystem; vx: 08-464 94 50 08-684 318 00 info@nollpunkten.se

Brygga mellan avgiftning och behandling

  • Nollpunkten är ett korttidsboende
  • Vår målgrupp är vuxna missbrukare
  • Vi har intagning utan väntetider
  • Vi har ingen uppsägningstid
Läs mer om vår verksamhet