Så fungerar Nollpunkten

Intagning utan väntetider
I Ellboda i Vaxholms kommun ligger Nollpunkten naturskönt beläget. I vår vackra närmiljö finns goda möjligheter till rekreation och läkning.
Nollpunkten har 28 platser i tre separata byggnader. Intagning görs under dagtid och kan ske utan väntan. Verksamheten är dubbelbemannad natttetid samt bemannad med fem personal dagtid.

Målgrupp
Nollpunkten vänder sig till vuxna personer med beroendeproblem oavsett kön, sexuell identitet, funktionsvariation, trosuppfattning och etnicitet.
Verksamheten arbetar med tydligt fokus på empowerment (egen-kraft), brukarperspektiv och tron på den enskildes vilja och motivation att förändra sitt liv.
Placering på Nollpunkten överbryggar det glapp som kan uppstå mellan medicinsk avgiftning och en kommande behandling. Här är huvudfokus på fortsatt tillnyktring och motivation till kommande, långsiktig behandling och rehabilitering. Under inskrivningstiden sker ett nära samarbete med placerande socialtjänst och aktuell beroendemottagning.

Läkemedelsassisterad behandling
Nollpunkten tar även emot personer med läkemedelsassisterad behandling (LARO) samt andra narkotikaklassade läkemedel. Medicinhanteringen säkerställs genom samarbete med Sofrosyne som tillhandahåller sjuksköterska som är i verksamheten varje vecka och som följer upp läkemedelshanteringen samt ger råd och stöd i medicinska frågor. Sofrosyne är ett ISO-certifierat vårdföretag med tillstånd från IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg). De tillhandahåller också patientförsäkring och har kvalitetsuppföljning av verksamheten genom en MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska).

Om Nollpunkten
Nollpunktens ideologiska grund och verksamhetsidè har sitt ursprung i klientrörelsen där ”hjälp till självhjälp” har ett starkt fäste.
Idag drivs verksamheten i ett aktiebolag och har anställd, utbildad personal och är ett helägt dotterbolag till Primagruppen.
Primagruppen är en paraplyorganisation baserat på klientrörelsen och driver idag verksamheter för rehabilitering och boende för personer med beroendeproblematik. Genom släktskapet med Primagruppens övriga verksamheter ges goda möjligheter att hitta en naturlig och långsiktig övergång till arbetsinriktad rehabilitering och ett drogfritt liv. Denna kedja har ökat möjligheterna till drogfrihet avsevärt. Personer som genomgått en tid av tillnyktring och motivationsarbete på Nollpunkten har betydligt större möjligheter att tillgodogöra sig fortsatt behandling.
primagruppen.se

Till Dig som vill ta chansen mot ett liv i nykterhet.
Här kan Du läsa mer om vad en vistelse på Nollpunkten kan innebära.
Ladda ner pdf

Till socialtjänsten
Vad Du som handläggare behöver veta inför en ansökan om plats på Nollpunkten.
Ladda ner pdf

Dataskydd
Vi värnar om din integritet och att du ska kunna känna dig trygg när du lämnar information om dig själv. Vi utgår ifrån dataskyddsförordningen (GDPR) när det kommer till hanteringen av personuppgifter. Vill du veta mer om hur dina uppgifter behandlas kan du läsa den fullständiga policyn här: Dataskydd

Stäng meny