08-684 318 00 info@nollpunkten.se

Verksamheten

Intagning utan väntetider

I Ellboda i Vaxholms kommun ligger Nollpunkten naturskönt beläget.

I vår vackra närmiljö finns goda möjligheter till rekreation och läkning.

På Nollpunkten har vi intagning utan väntetider. Vi har idag 30 platser och arbetar med ”dygnet runt personal” i form av medlevarskap.

Vuxna missbrukare

Vår målgrupp är vuxna missbrukare. Både män, kvinnor och par. Människor som annars riskerar att hamna ”på gatan” i ett akut misslyckande under pågående behandling, eller har genomgått sin medicinska avgiftning och väntar på att börja sin behandling.

Nollpunkten är den brygga mellan avgiftning och behandling som ibland behövs för den som hamnat ”mitt emellan”.

Nollpunkten är ett korttidsboende med vårdtider från något dygn till ett par månader.

Vi har ingen uppsägningstid utan avtalet löper ett dygn i taget.

Läkemedelsassisterad behandling

Vi kan ta emot klienter med läkemedelsassisterad behandling och ADHD-klienter med pågående eller planerad medicinering.

Vi arbetar däremot inte med medicinsk avgiftning eller har tillräckliga resurser för svårare psykiatriska diagnoser.

Urinprov och alkoholkontroller gör att vi i möjligaste mån garanterar drogfrihet efter ankomsten till Nollpunkten

Primagruppen

Nollpunkten startade som ett samprojekt mellan de fyra organisationerna Basta, Rainbow, Primagruppen och X-cons i Stockholm.

Idag är det en förening som äger Nollpunkten och det är Primagruppen, vi heter nu Primagruppens korttidsboende AB med verksamhetsnamn Nollpunkten.

Vi samverkar med:

Kreativ Säkerhet.
Vi sponsrar skolpolisen i Vaxholm.
Vi sponsrar Tictak påsar i samverkan med Vaxholms kommun.

Primagruppen logo